Stanisław Michalski

Stanisław Michalski

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.08.1924