subjective forms

subjective forms

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922