Tarski's paper

Tarski's paper

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.07.1935