teacher nomination

teacher nomination

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925