Tragedia werbalnej metafizyki

Tragedia werbalnej metafizyki

List of works written 04.11.1952