treści i przedmiocie przedstawienia

treści i przedmiocie przedstawienia

List of works written 04.11.1952