unfriendly intentions

unfriendly intentions

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925