W. Górski School

W. Górski School

Reply written 18.04.1921