? Wende

? Wende

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1920