work on petitio principii

work on petitio principii

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.08.1919