Zeitbewusstsein

Zeitbewusstsein

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927