Kazimiera Twardowska

Kazimiera Twardowska

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927