Maria Ingarden

Maria Ingarden

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.09.1926