Filozofia

Skróty:

PTF – Polskie Towarzystwo Filozoficzne
PAU – Polska Akademia Umiejętności

1919

3 marca
Odczyt pt. „O warunkach możliwości teorii poznania” w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie.

1923

maj
Wykład „Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego?” podczas Pierwszego Polskiego Kongresu Filozoficznego we Lwowie.

1925

18 lutego
Odczyt pt. „Dążenia fenomenologów” w Towarzystwie Naukowym w Toruniu.
26 marca
Odczyt pt. „O pytaniu i jego trafności” w Towarzystwie Naukowym w Toruniu (2-ga wersja odczytu przedstawiona w PTF we Lwowie 9 maja 1925).
15 października
Odczyt pt. „O klasyfikacji” w PTF we Lwowie.

1928

6 grudnia
Wykład „Idealizm transcendentalny E. Husserla” na posiedzeniu PTF.
13 grudnia
Wykład „Zagadnienia tkwiące w problematyce idealizmu i realizmu” na posiedzeniu PTF.
19 października
Wykład „O nazwach i wyrazach funkcyjnych” na posiedzeniu PTF.

1929

26 października
Wykład „Verbum finitum a zdanie” na posiedzeniu PTF.

1934

7 września
Referat „Der logistische Versuch einer Neugestaltung der Philosophie. Eine kritische Bemerkung” na Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Pradze (Huitième Congrès International de Philosophie à Prague).

1935

8-10 czerwca
Odczyt „Formy poznawania dzieła literackiego” na Zjeździe naukowym im. Ignacego Krasickiego we Lwowie.
13 grudnia
Odczyt „Analiza zdania warunkowego” na posiedzeniu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

1936

16 września
Referat pt. „Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych?” podczas III Kongresu Filozofii Polskiej w Krakowie.

1937

12 lutego
Wykład „Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego” dla PTF (Streszczenie wykładu: „Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego”, Ruch Filozoficzny, nr 1-3 (1938), s. 134-136.)
?
Referat „Der Mensch and die Zeit” podczas Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego w Paryżu (IX-e Congrès International de Philosophie. Congrès Descartes, Paris).
07-11 sierpnia
Referat „Das ästhetische Erlebnis” podczas Międzynarodowego Kongresu estetycznego w Paryżu (Il-ème Congres International d’Esthètique et des Sciences de 1’art a Paris).

1938

?
Odczyt pt. „Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego”, w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie.
14 lutego
Przemówienie na pogrzebie Kazimierza Twardowskiego we Lwowie.
30 kwietnia
Przemówienie na Akademii Żałobnej ku czci K. Twardowskiego we Lwowie.

1945

20 lipca
Wykład „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” na posiedzeniu Wydziału Historii i Filozofii PAU w Krakowie.
11 października
Wykład „O budowie obrazu” na posiedzeniu Komitetu Historii Sztuki PAU w Krakowie.
29 października
Wykład „O poetyce” na posiedzeniu Wydziału Filologii PAU w Krakowie.

1946

15-20 listopada
Wykład „Quelques remarques sur la relation de causalité” na Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Rzymie (Publikacja: Atti del Congresso Internazionale di Filosofia).

1947

19 marca
Wykład „Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część l” na posiedzeniu Wydziału Filologii PAU w Krakowie.
?
Wykład „Quelques remarques sur le probleme de la rélativité de valeurs” na kongresie filozoficznym w Paryżu (III-eme Congres des Societes de Philosophie de langue française, Paris).

1948

23 marca
Wykład „Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Część l. Z dziejów teorii języka XX wieku” na posiedzeniu Wydziału Filologii Komitetu Lingwistyki PAU w Krakowie.
18 maja
Wykład „Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Część 2-ga na posiedzeniu Wydziału Filologii PAU w Krakowie.
26 kwietnia
Wykład „Zagadnienie przypadku” na zebraniu Wydziału Historii i Filozofii PAU w Krakowie.
16 maja
Wykład „Metodologiczny wstęp do teorii poznania” na posiedzeniu Wydziału Historii i Filozofii we Wrocławiu.
?
Wykład „Les modes d’existence et le probleme «idealisme – realisme»” na międzynarodowym kongresie filozoficznym w Amsterdamie (10th International Congress of Philosophy, Amsterdam).

1949

28 kwietnia
Wykład „O słowie jako składniku określonego języka” na zebraniu Komitetu Lingwistyki PAU w Krakowie (Publikacja: „O słowie jako składniku określonego języka”, Język Polski, 29 (1949), s. 231- 232. Przedruk fragmentu pozycji 342).
18 listopada
Odczyt „O sądzie warunkowym” na posiedzeniu Komitetu Filozofii PAU.

1951

27 luty
Wykład pt. „O możliwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym” dla Komitetu Filozofii PAU. (Streszczenie wykładu: Sprawozdania PAU , nr 2 (1951), s. 123-127).

1952

20 luty
Wykład pt. „Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część 2: Lessing. Laokon” dla Komitetu Filologii Zachodnioeuropejskiej (Streszczenie wykładu: Sprawozdania PAU, nr 2 (1952), s. 92-98).
23 maja
Wykład pt. „O przedmiocie historii filozofii” dla Komitetu Filozofii PAU. (Streszczenie wykładu: Sprawozdania PAU, nr 5 (1952), s. 273-279).

1955

21 września
Wykład pt.„Niektóre twierdzenia o związku przyczynowym” na Wydziale Filozofii i Filologii w Toruniu. (Streszczenie wykładu: Sprawozdania. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, nr 1-4 (1955), s. 77-82).

1956

3-5 września
Odczyt pt. „La valeur esthétique et le problème de son fondement objectif” podczas międzynarodowego kongresu estetyki we Włoszech (Publikacja: Atti del III Congresso Internazionale di Estetica, Venezia, Torino).
2 listopada
Odczyt pt.„Über den transzendentalen Idealismus bei E. Husserl”, podczas międzynarodowego kolokwium fenomenologicznym (11. internationalen phänomenologischen Kolloquiums. Husserl und das Denken der Neuzeit, Krefeid).

1957

27 kwietnia
Odczyt „Le probléme de la constitution et le sens de la réflexion constitutive chez Edmond Husserl” na III Międzynarodowym Colloquium Fenomenologów w Royaumont.

1958

12-18 września
Odczyt pt. „L’homme et la nature” podczas Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego we Włoszech (Publikacja: Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia, Venezia).
?
Odczyt pt. „Bemerkungen zum Problem des ästhetischen Werturteils” podczas międzynarodowego sympozjum estetycznego we Włoszech (Publikacja: II giudizio estetico. Atti del Simposio di Estetica, Venezia, Padova).

1959

9 kwietnia
Przemówienie radiowe na stulecie urodzin Edmunda Husserla w Norddeutscher Rundfunk w Hamburgu, za pośrednictwem Polskiego Radia.
?
Odczyt pt. „L’intuition bergsonienne et le problème phénoménologique de la constitution” na kongresie filozoficznym we Francji (Publikacja: Actes du X-eme Congres des Sociétés de Philosophie de langue française, Congres Bergson, t.1. Paris: Colin 1959).

1960

?
Odczyt pt. „Poetik und Sprachwissenschaft” na międzynarodowej konferencji poetyki w Warszawie (Publikacja: Proceedings of the International Conference on Poetics. Warsaw 1960).
?
Odczyt pt. „Prinzipien einer erkenntniskritischen Betrachtung der ästhetischen Erfahrung” na międzynarodowym kongresie estetycznym w Atenach (Publikacja: Actes du IV-eme Congres International d’Esthetique, Athens 1960).

1961

?
Odczyt pt. „Nature humaine” na kongresie towarzystwa filozoficznego języka francuskiego (Publikacja: Nature humaine. Actes du XI- eme Congres des Societe’s de Philosophie de langue francaise, Montpellier)

1962

?
Kongres Filozoficzny w Pradze - ?

1963

2-4 września
Odczyt pt. „Husserls Betrachtungen zur Konstitution des physikalischen Dinges” (Publikacja: Archives de l’lnstitut International des Sciences Théoretiques, t. 13: La phénomenologie et les sciences de la nature. Colloaue de 1’Academie Internationale de Philosophie des Sciences. 2-4 Septembre 1963. Fribourg Suisse).

1964

styczeń
Odczyt pt. „Czego nie wiemy o wartościach” na posiedzeniu PTF w Krakowie.
?
Odczyt pt. "Das Problem des Systems der sthetisch relevanten Qualitten” na międzynarodowym kongresie estetycznym w Amsterdamie (Publikacja: Actes du V-ème Congres International d’Esthétique, Amsterdam 1964)

1965

30 marca
Odczyt pt. „Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Kazimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen podczas jubileuszowego posiedzenia 60-lecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Warszawie.
czerwiec
Powtórzenie odczytu pt. „Czego nie wiemy o wartościach” w Uniwersytetach w Belgradzie i Sarajewie.

1968

?
Odczyt pt. „Die ontischen Fundamente der Verantwortung” na Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Wiedniu (Publikacja: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 1968)
8 kwietnia
Referat „O badaniach filozoficznych Edith Stein” na zaproszenie ks. Kard. Karola Wojtyły podczas konferencji w Krakowie.
14 września
Przemówienie wygłoszone z okazji 400-lecia Gimnazjum Toruńskiego.
?
Odczyt pt. „Ästhetik und Kunstphilosophie” na Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Wiedniu (Publikacja: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien 1968)

1969

12 maja
Odczyt pt. „Funkcje artystyczne języka”, cz. 1 w ramach Sekcji Estetyki PTF.
9 czerwca
Odczyt pt. „Funkcje artystyczne języka”, cz. 2 w ramach Sekcji Estetyki PTF
?
Odczyt pt. „O estetyce fenomenologicznej” w Uniwersytecie w Amsterdamie.