Strona główna

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.03.1928

Warszawa 10./III.28 Kochany Romku! Nie mogłem się wybrać z długim listem do Ciebie, więc aby przecież napisać, piszę ten krótki. Mój kochany Romku – nie gniewam […]

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

Wiedeń, 16. VI. 1969   Szanowny Panie Profesorze! n Zatrzymałem się zatem jeszcze w Wiedniu, […]

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

26. IX. 1922. Środa. Dziś Twój list przyszedł. Piszesz tak: 1) żaden układ prostych jakości nie równoważy […]

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

Brenarski, Grand Rue 55 Fribourg, 26.XII.46 Czcigodny Panie Profesorze! Przypuszczając, że powrócił już Szanowny Pan z kongresu i kartka ta zastanie Go w Krakowie […]

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

Rabka, 21. marca 1959 r. Drogi Władysławie, n Wyjechałem tu na trzy dni, […]

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 28.09.1968

  Teresa Tymieniecka c […]

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

Prof , Roman Ingarden […]

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE […]

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

Protokół z VI /XI/ posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii odbytego dnia 19 stycznia 1953 r.   Obecni: prof. Kotarbiński – przewodniczący […]

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

n Szanowny i drogi Profesorze, n Teraz dopiero odpowiadam na Jego list […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.