Strona główna

List od Ireny Krońskiej z 11.02.1955

v v […]

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.11.1933

Fryb., 20. XI. 33   Drogi Przyjacielu, a jednak potrzebuję pilnie kopii Mé[ditations] Cart[ésiennes] dla celów dydaktycznych. Jest tu kilku Amerykanów […]

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.12.1948

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS   n […]

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

c […]

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

v Prof. Markiewicz dał mi do przeczytania maszynopis swej odpowiedzi recenzenta na mój artykuł i wyraził życzenie, bym ze swej strony odpowiedział na jego uwagi krytyczne. […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

We Lwowie, 3. kwietnia, 1920.     Szanowny Panie Doktorze! Na list Pański z 30. z.m. spieszę odpowiedzieć co następuje: […]

List od Ireny Krońskiej z 06.08.1966

v v […]

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Dr Roman Ingarden n n n Lwów, ul. Jabłonowskich 4.m.8. docent U. J. K. n n n n […]

List od Stefana Świeżawskiego z 03.08.1965

Paryż, 3.8.65. v v Kochany Panie Profesorze, v […]

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

W Warszawie 10. VIII. 1925 w nocy Kochany Romku! No widzisz – tajemnice wiary znajduję przede wszystkim na stronie 9ej […]

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969

Warszawa 30. 6. 69 Drogi Romanie. Wysłaliśmy depeszę na jutrzejszą uroczystość, teraz jeszcze listownie ponawiam serdeczne powinszowania i życzenia, jednocześnie dziękując za życzenia […]

List od Janiny Makoty z 21.01.1958

Karlsrike, dnia 21. 1. 1958.   Wielce Szanowny Panie Profesorze! Ważne sprawy osobiste (ciężka choroba bliskiej mi osoby) […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.