Strona główna

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 08.04.1936

8. IV 1936 Szanowny i Kochany Panie Profesorze = Dziękuję b[ardzo] za przesłany prospekt. Ale mam wrażenie, że nie otrzymał Pan mego listu z adr[esem] Czachowskiego […]

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

Wiedeń, 16. VI. 1969   Szanowny Panie Profesorze! n Zatrzymałem się zatem jeszcze w Wiedniu, […]

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.07.1923

Toruń 8. VII 1923 r Mickiewicza 115.     Wielce Szanowny Panie Profesorze! Przed tygodniem skończyłem wreszcie cały kierat […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

We Lwowie, 11. sierpnia, 1923.     Szanowny Panie Doktorze! List z 5. b.m. oraz pracę otrzymałem. Przesyłam przedewszystkiem serdeczne […]

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

25. II. 1924   Ależ Romku! Nic podobnego! Ani Przegląd nie winien, ani ja. Serio. P. Tatarkiewicz oświadczył tylko, że żadnej pracy dziesięcioarkuszowej […]

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

Kraków, 21.V.54/r. Droga Pani Zofio, tym razem ja się zasmuciłem dowiedziawszy się z listu Pani, że mój list poprzedni taką Pani przykrość wyrządził. […]

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

Toruń, dnia 26.III.1950 Drogi Romanie! Dziękuję Ci serdecznie za Twój list z 20 bm., za życzliwe słowa […]

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.12.1957

Roman Ingarden […]

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

29. I. 43 r. n Kochany Romanie! n […]

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924

n Kochany Romku! n […]

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 01.07.1948

4/VII 48 c Drogi Romanie, miałem jechać do Moskwy i musiałem z tej racji odmówić przyjazdu do Krakowa, tymczasem – […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.