Strona główna

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Odczyt prof. dra Romana Ingardena „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” wygłoszony na posiedzeniu PTF w Krakowie, dnia Chcę przedstawić, co jest nowego […]

List do Adama Schaffa z 30.08.1968

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955

x […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

We Lwowie, 25. X. 1921.     Szanowny Panie Doktorze! Zanim zdołam na listy Pana Doktora z 8.IX. i 22.X. odpisać obszerniej, […]

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.11.1936

24. XI 1936 Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Dziękuję Panu bardzo za kartki. Niech Pan Broń Boże nie robi sobie „pity” z mego listu i odpowiedzi: […]

List do Kazimierza Wyki z 02.07.1967

Profesor Roman Ingarden kraków, Biskupia 14 n n […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

We Lwowie, 8. stycznia, 1925.     Szanowny Panie Kolego! Listy z 10. i z 19. grudnia z.r. jakoteż książkę „Essentielle […]

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

Claremont Colleges Faculty House Claremont, California 24 lipca 1962   Drogi Romanie, Piszę […]

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

13.12.65 Szanowny i drogi p. Profesorze, n Zwracam się do Niego z gorącą prośbą o recenzję z pracy doktorskiej p. Cieniawy. Tytuł: […]

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

Toruń, 19. VIII. 1925.   Wielce Szanowny Panie Profesorze! Ponieważ odwoziłem moją żonę nad morze, gdzie spędziłem kilka dni, a potem […]

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919

Lublin, Wieniawska 12. 19. V. 1919 r.     Jaśnie Wielmożny Panie Profesorze! Przed dwoma tygodniami ośmieliłem się zwrócić do JWPana […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.09.1922

We Lwowie, 2. IX. 1922.   Szanowny Panie Doktorze! Dzięki za list z30. z.m. dzisiaj odebrany. Cieszy mnie bardzo, że praca postępuje naprzód. […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.