Strona główna

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 10.12.1968

vv […]

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.05.1964

POLSKA AKADEMIA NAUK c Warszawa, dnia 26.II. 1964 r. c c c c c Pałac Kultury i Nauki L. dz. WI/50/64       c Wielce Szanowny Panie Profesorze, […]

List do Ireny Krońskiej z 22.03.1954

Kraków, dn. 22.III.1954 r. Droga Pani Ireno, v bardzo żałuję, że nie udało mi się z Panią widzieć podczas mego ostatniego pobytu w Warszawie. Zostałem […]

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

20. VIII. 1920 [stempel pocztowy]   Drogi Przyjacielu! Dziś przedpołudniem przyszedł Pański drugi manuskrypt, a przed chwilą Pański miły list, który szczególnie mnie […]

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

Prof. R. Ingarden Kraków, dn. 26.V.1952 r. Kraków, ul, Biskupia 14 n L 26/52 Do […]

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.09.1935

27. IX 1935 Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Dziękuję serdecznie za list. Ale co do Rickerta nie napisał mi Pan, czy warto go czytać. Dziękuję za pozwolenie […]

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936

30. XII. 1936   Bardzo się cieszę, że Ci przyjemność zrobiłem tekstem mego Lachesa i czekam z zainteresowaniem na to, co mi napiszesz po przeczytaniu. […]

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.12.1936

n […]

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.12.1934

17. XII 1934 Szanowny i Kochany Panie Profesorze. Czy Pan otrzymał mój list dziękczynny za list Pana i zawierający prośbę przesłania mego rękopisu (przesyłką poleconą) […]

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

Toruń, 17 maja 1958. Kochany Romanie! Bardzo dziękuję Ci za list z 29 kwietnia, za odbitkę […]

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

Wielce szanowny i drogi Panie Kolego. Najuprzejmiej dziękuję za list i wiadomość o pomyślnej zmianie jaka nastąpiła w sprawach zjazdowych: bardzo się nią ucieszyłem. Co […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934

We Lwowie, 5. stycznia, 1934.       Szanowny Panie Kolego! Posyłam przejrzany przeze mnie tekst memoryału z prośbą […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.