Strona główna

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

26. IV 1935 Szanowny i Kochany Panie Profesorze = Serdecznie dziękuję Panu za list, który mnie wprost uszczęśliwił. Niestety mam zły okres (i dobry, […]

List do Stefana Błachowskiego z 10.02.1949

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936

27. I 1936 Zakopane, 3 Antałówka Dom Witk[iewiczów] Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Dziękuję Panu serdecznie za kartkę. W W[arszawie] wytworzył się […]

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 10.08.1922

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1948

Wrocław, 15.2.48   c Szanowny i Drogi Panie Profesorze! c Żartowaliśmy wczoraj bardzo, że Pan Profesor nie był między nami w czasie uroczystości ku […]

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

n […]

List od Konstantego Michalskiego z bd

Piątek, g. 15.   Drogi Panie Kolego, Przesyłam streszczenie swego artykułu „Kręgi filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w pierwszej dobie jego istnienia”. Jest […]

List od Kazimierza Wyki z 28.08.1968

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUKI Warszawa, dnia 28 sierpnia 1968 r. Nowy Świat 72   n […]

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

Warszawa, d. 30/X 21 – Szanowny Panie Doktorze! – Zwlekałem z odpowiedzią na list Pański, gdyż chciałem się doczekać takiego posiedzenia Kasy, po którym mógłbym […]

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

POLSKA AKADEMIA NAUK n n Warszawa, dnia 31 maja 1965 r. n n n n n Pałac […]

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.04.1932 (sprawdzić autora listu!?)

We Lwowie, 19. IV. 1932. Ingarden   Szanowny Panie Kolego! Zapomniałem za wczorajszej bytności Szanownego Pana Kolegi u mnie poruszyć […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.