Strona główna

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

Szanowny i drogi Panie Profesorze, n Jestem już po lekturze pracy p. dr. Gałeckiego i wybieram się z recenzją. Przedtem prosiłbym […]

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

Warsz. 28. II. 1927. Kochany Romku! Odbitek parę dali mi z tej Szkoły i Nauczyciela, ale to porozbierały słuchaczki, które właśnie wtedy były u mnie na zebraniu, […]

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.05.1954

Prof.Roman Ingarden sen. […]

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 08.01.1949

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena informuje, iż W ramach prowadzonych działań dotarł do niniejszych utworów, lecz ze względu na nieuregulowane kwestie prawne ich umieszczenie w tym miejscu nie jest jeszcze możliwe.

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

REDAKCJA PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO   Warszawa, dn. 12. III 1937 r. MARSZAŁKOWSKA 25, TEL. 710-00 Szanowny i drogi Panie Kolego, Najuprzejmiej dziękuję za list […]

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

REDAKCJA PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO Warszawa, dn. 1. V. 1936r. BODUENA 6 Wielce Szanowny i drogi Panie Kolego, Przedewszystkiem proszę wybaczyć mi, […]

List od Stanisława Urbańczyka z 22.02.1965

L. dz. SN/019/6/65. n […]

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

Lwów, 12.I.1932.   Wielce Szanowny Panie Profesorze i Prezesie! Przedewszystkiem bardzo dziękuję za łaskawe zwrócenie się do mnie z propozycją, bym wygłosił odczyt na najbliższem […]

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

Kraków, d. 11.V.54 r.   Droga Pani Zofio, w związku z wczorajszą naszą dyskusją mam jeszcze pewne uwagi. Przede wszystkim przykro mi, […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.04.1937

We Lwowie, 2. kwietnia, 1937.     Szanowny Panie Kolego! Zwracam III. korektę Chwistka, prosząc, by Szanowny Pan Kolega […]

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1937

6. VII 1937 Szanowny Panie Profesorze = serdecznie dziękuję Panu za list i uwagi, które zawsze z otwartym sercem przyjmuję. Oczywiście niech Pan nie posądza […]

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

We Lwowie, 29. października, 1923.     Szanowny Panie Doktorze! Rok temu miałem Szanownego Pana Doktora wraz z gronem b. uczniów swoich […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.