Strona główna

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Fryburg 2. II. 36 [stempel pocztowy]   Drogi Przyjacielu! Ku naszej ogromnej radości przyjechał do nas na krótko w ten weekend J[ean] Hering. […]

List do Danieli Gromskiej z 28.08.1960

Kraków, 28 sierpnia 1960 r. Droga Pani Daniu, Wczoraj wieczór przyjechałem do Krakowa po 11 dniowym pobycie w Warszawie i dowiedziałem się od mej żony […]

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

We Lwowie, dnia 12. lutego 1925. n Nr.121. Przedmiot:Habilitacja Dra Romana INGARDENA z filozofji.   Do […]

List od Jana Patočki z 02.07.1945

2 VIII 45   Wielmożny Panie Profesorze, n serdecznie dziękuję za Pana życzliwy list. U nas również wojna przebiegła […]

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

n SEKCJA TEORII POZNANIA Polskiego Tow. Filoz. we Lwowie odbyła w roku akademickim 1925/6. 21 posiedzeń naukowych i jedno […]

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

Kraków 20.9. Wielce Szanowny Panie Profesorze, oto spis prac niemieckich Z. Łempickiego, o których mi wiadomo. Może warto by uzupełnić go propozycją przekładu […]

List od Ireny Krońskiej z 29.10.1965

c KOMITET REDAKCYJNY c […]

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937

4. V 1937 Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Boję się, że Pana zniechęcił do mnie mój list. Proszę wybaczyć ton agresywny. To nie jest impertynencja i brak […]

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

Ks. Konstanty Michalski _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   b […]

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

7. IX 1936 Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Mimo, że to wyjeżdżający piszą normalnie pierwsi, „kreślę te parę słów”, bo mam wrażenie, […]

List od Karola Wojtyły z 18.10.1967

Kraków, dnia 18 października 1967 r   n Wielce Szanowny Panie Profesorze, […]

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS   Paryż IX, 23, rue Taitbout […]

{}

Aktualności

Zespół Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena zwraca się z prośbą do osób będących spadkobiercami korespondentów Romana Witolda Ingardena o kontakt w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych i uregulowania kwestii prawnych związanych z prawami autorskimi. Prosimy o kontakt mailowy: ingarden.archive@uj.edu.pl lub telefoniczny: 0048 694 963 587, 0048 694 640 018.