archiwum

archiwum

List od Władysława Witwickiego z 29.03.1926

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List do Zofii Lissy z 22.06.1954

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.05.1964

List od Ireny Krońskiej z 06.05.1954

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.07.1957

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923