archiwum

archiwum

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.09.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.06.1924

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 07.10.1936

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 21.12.1934

List od Konstantego Michalskiego z bd

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.02.1925

List od Malvine Husserl z 15.11.1936