archiwum

archiwum

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

Klepsydra Roman Ingarden z 14.06.1970

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.02.1966

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Władysława Tatarkiewicza z 02.03.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.02.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.06.1924