archiwum

archiwum

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

List od Władysława Witwickiego z 14.09.1927

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 18.07.1957

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 20.06.1937

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.