archiwum

archiwum

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 20.04.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.11.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List od Stefana Morawskiego z bd 5

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Ignacego Małeckiego z 04.02.1964

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952