archiwum

archiwum

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964

Postanowienie z 20.08.1921

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 20.08.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.05.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 01.11.1937