/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.08.1952

Data powstania 17.08.1952
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Komitet Redakcyjny B.K.F                                                n                        Kraków. 17.VIII.1952 r.
przy P.W.N.
Dział: filozofia niemiecka
n    L 41/52

 

Do Komitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.W.N.
Warszawa, Foksal 17

    n    Potwierdzając z podziękowaniem odbiór pisma L.DZ. 2269/BKF /52 z dn. 13.VIII.br. tudzie, egzemplarza tłumaczenia „Uzasadnienie metafizyki moralności Kanta-Wartenberga, przesyłam w załączeniu 57 stron tekstu wymienionego tłumaczenia z ostatecznymi poprawkami: dwa egzemplarze bibułkowe, egzemplarz A stanowi wzór dla wszystkich pozostałych odbitek. Egzemplarz na papierze białym zatrzymuję na razie u siebie, gdyż jest mi potrzebny do sporządzenia indeksu. Resztę tłumaczenia nadeślę w ciągu nadchodzącego tygodnia, potem przystąpię do opracowania indeksu.
n    Cieszyłbym się, gdyby adjustator w przyszłości oszczędzał mój czas nie proponując zmian niepotrzebnych i kontrolując swe propozycje zmian przez porównanie ich z tekstem orygunału niemieckiego.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania