/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1924

We Lwowie, 17. V. 1924.

 

 

            Szanowny Panie Doktorze!

Zapomniałem Szanownego Pana w poprzednim liście swoim poprosić o sporządzenie i nadesłanie mi do mniej więcej końca tego miesiąca zwięzłych streszczeń następujących Jego rozpraw: 1. Dążenia fenomenologów, 2. Ueber die Gefahr einer petitio principii etc. 3. Intuition u. Intellekt bei Bergson, 4. Max Scheler, 5. Spór o istotę filozofii. Chodzi o streszczenia bardzo krótkie a raczej o podanie przewodnich myśli – dla każdej rozprawy wystarczy stosownie do jej objętości 10–20 wierszy pisma maszynowego.  – Prof. W., z którym mówiłem przedwczoraj, przyrzekł mi pracę Pańską przeczytać najdalej do 10. czerwca. Streszczenie, przedstawione Towarzystwu naukowemu, już się składa. Więc wobec tego wszystko składa się dobrze.

            Serd. wyrazy

                                  K. Twardowski