archiwum

archiwum

List od Władysława Witwickiego z 24.03.1936

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946

List od Marii Turowicz z 01.11.1967

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

Kartka pocztowa od Zofii Szuman z bd-3

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Władysława Witwickiego z 21.04.1938

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969