archiwum

archiwum

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.08.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915