/

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 08.02.1952

Komitet redakcyjny B.K.F.                                             n          Kraków, 8.II.1952 r
Dział:Filozofia niemiecka
Kraków, L. 7/52

 

Do
 n    Komitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.I.W.
 n    Warszawa, ul. Nowy Świat 35 m. 4a

 

Potwierdzam z podziękowaniem odbiór następujących pism:
1. pisma z dn. 18.I.52 w sprawie tłumaczenia Prolegomenów Kanta /Bornstein-Suchorzewska/ wraz z dwoma egzemplarzami tłumaczenia w maszynopisie p. Dr Suchorzewskiej. W załączeniu zwrot poprawek dokonanych Dr W. Galeńskiego do tłumaczenia Rudniańskiego dzieła De la Mettriego Człowiek maszyna. Poprawki przekazałem Komitetowi BKF przy PAU. W załączeniu nadto: kopia listu do p. Dr Suchorzewskiej z dn. 18.I.52 wystosowanego do niej przez Sekretariat Komitetu Redakcyjnego BK
2. pisma z dn. 21 bm. do niżej podpisanego w sprawie zaświadczenia pracy w Komitecie Redakcyjnym – dla celów mieszkaniowych, wraz z odpowiednim zaświadczeniem.
 n    Przystąpiłem do kontrolowania tłumaczenia Bornstein-Suchorzewsk[a] /Kant-Prologomena/. Pracy tej mogę poświęcić dwie godzinny dziennie ponieważ zaś przekonałem się, że muszę przekontrolować całe tłumaczenie, nie zaś tylko poprawki p. Suchorzewskiej, więc praca nad tym tłumaczeniem będzie trwała około dwu miesięcy. W związku z tym proszę Sekretariat Komitetu Redakcyjnego o nadesłanie mi egzemplarza tłumaczenia Bornsteina. Rozporządzam w tej chwili egzemplarzem pożyczonym z Seminarium Filozoficznego U.J., na którym nie mogę robić żadnych znaków. Bardzo by mi zaś technicznie ułatwiło pracę, bym mógł w egzemplarzu drukowanym znaczyć sobie miejsca, które ulegają zmianie.
 n    W najbliższym czasie przystąpię do przepisywania gotowej części tłumaczenia mego Krytyki czystego rozumu Kanta. Proszę uprzejmie o zawiadomienie, czy Sekretariat Komitetu Redakcyjnego mógłby zakupić dla mnie /na mój rachunek/ 1000 arkuszy papieru przebitkowego i 1000 arkuszy papieru do maszyny białego. Obecnie w Krakowie nie można dostać. Gdyby to było niemożliwe, to byłbym wdzięczny przynajmniej za przysłanie mi polecenia na zakupienie papieru /zdaje się polecenia takie wydaje P.I.W./. Jakkolwiek bowiem w tej chwili nie ma w Krakowie papieru maszynowego, to jednakże mając takie polecenie w ręce będę mógł po jakimś czasie tutaj papier zakupić.

                                                                      n                       /prof. Roman Ingarden/