/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 15.02.1954

Data powstania 15.02.1954
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. Roman Ingarden                                              n                                  Kraków, 15.II.1954 r.
Dział: Filozofia niemiecka

 

Do
    n   Komitetu Redakcyjnego B.K.F.
    n       n       n       n   WARSZAWA

    n       n   Stwierdzam, że p. Dr Jerzy Gałecki oddał mi resztę zaopatrzonego swymi uwagami tekstu Krytyki czystego rozumu Kanta, tak iż obecnie wykonał całość powierzonego sobie zadania. Zarazem stwierdzam, zarówno jako kierownik działu filozofii niemieckiej, jak też jako autor wyżej wspomnianego tłumaczenia, że p. Dr Gałecki wykonał całe swe zadanie niezwykle sumiennie i z pożytkiem dla ostatecznego wykończenia tłumaczenia „Krytyki”. Sądzę przeto że może mu być wypłacona należna mu reszta przyznanego mu na podstawie umowy honorarium.

/prof. Roman Ingarden/