/
EN

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

Uniwersytet Warszawski
Nr dz…

Warszawa, dnia 1.3.1948 r.

Szanowny i drogi Panie Kolego,

Dziękuję bardzo za list z 27. II, który przyszedł w chwili, gdy właśnie chciałem pisać do Pana. Chciałem Go mianowicie zawiadomić, że właśnie 27. II odbyła się nareszcie owa konferencja filozoficzna dawno zapowiadana. Szczegóły opowiem za widzeniem. Całość odbyła się w przyjemnej atmosferze, była raczej konsultacją, bez uchwał, tylko z notowaniem naszych dezyderatów. Podniosłem też kwestię Kongresu. Niestety, zaszło ze strony Komitetu Organiz. niedopatrzenie:

nie zaprosił jeszcze urzędowo Rządu naszego, a moje zaproszenie zagubiło się, dość że go nie ma a jeśli nie będzie, to nie będzie też i paszportów. Piszę więc zaraz w tej sprawie do Pana. Min. Oświaty będzie ustosunkowane życzliwie do wyjazdu delegacji, nie wiem, czy także inne czynniki.

              10 b.m. powinienem być w Krakowie. Zaraz zgłoszę się po przyjeździe do Pana i zwołamy posiedzenie Komisji. Tymczasem łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku. „Studia” widziałem: prezentują się doskonale

W Tatarkiewicz