/
EN

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

Kraków 20.9.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

oto spis prac niemieckich Z. Łempickiego, o których mi wiadomo. Może warto by uzupełnić go propozycją przekładu najważniejszych jego prac teoretycznych napisanych po polsku (W sprawie uzasadnienia poetyki czystej, Teoria ewolucji w historii literatury, Literatura, poezja, życie, Zagadnienie stylu, Twórca i dzieło w poezji)?
   c     Zajrzałem do polskiego przekładu „Śmiechu” Bergsona z r. 1902: nazwisko tłumacza wogóle nie jest tam wymienione! Ale bibliografie Brzozowskiego (Korbut, Czachowski) – nie wymieniają tej pozycji.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku
   c    Henryk Markiewicz