/

Pokwitowanie z 26.11.1964

Data powstania 26.11.1964
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie organizacyjne

P o k w i t o w a n i e

 

  n             Oddział Dewizowy Polskiej Akademii Nauk potwierdza odbiór od Pana Prof.dr Ingardena Romana kwoty dm zach 20.- /dm zach dwadzieścia/ wpłaconej tytułem zwrotu pożyczki /zl.pł.nr 908 z dnia 16.10.64 r. /.

Warszawa, dnia 26.XI.1964r.            n               n         POLSKA AKADEMIA NAUK
  n               n               n               n               n            B i u r o   F i n a n s o w e
  n               n               n               n               n               nOddział Dewizowy