/

Tekst ślubowania z 12.12.1933

Autor b.d.
Data powstania 12.12.1933
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina filozofia

         n      Ślubuję, że na powierzonem mi stanowisku profesora szkoły akademickiej przyczyniać się będę ze wszystkich sił do ugruntowania wolności i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę, wszystkich obywateli w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego stanowiska spełniać gorliwie i sumiennie, a tajemnicy urzędowej dochowam.-

 

Lwów, dnia 12. grudnia 1933 r.

         n               n               n               n      Dr Roman Ingarden

Ślubowanie odebraliśmy.

 

         n               n               n               n               n                     Stefko

         n               n               n               n               n         Sprawujący czynności

t.cz. Dziekan.           n               n               n               n             t.cz. Rektora.

T E Modelski