/
EN

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

9.II 1939

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Przesyłam Panu żądane zdjęcia. Pod tym samym numerem było wiele i musiałem (nie napisał Pan, co przedstawiają), nie naocznie i nie adekwatnie, sam przez lupę wybrać. Przy sposobności zapytuję Pana, czy artykuł ma być tych samych rozmiarów (20-22 str[on]) tego maszynopisu, czy można go trochę rozszerzyć i o ile. Piszę dalej o Carnapie dla wewn[ętrznego] rozwoju własnego. Mam tu dyskusje z Leszczyńskim. Idealizm doprowadzony do ostatnich konsekwencji to rzecz okropna – przechodzi w realizm pod innymi nalepkami.

Łączę wyrazy szacunku i sympatii dla Obojga Państwa.

                                   Witkacjusz

Może Pan tylko napisze mi zaraz o tym wymiarze artykułu parę słów na kartce. Fotog[rafia] 2 zł, ale może przy sposobności lepiej.