/
EN

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

Berk. 5.7.62.

Szanowny i drogi p. Profesorze
  n     Zgłosił się do mnie z Stanfordu doktorant, Javis Svendsen (Łotysz) po konsultacje … z Ingardena. Pisze o Pana estetyce pracę doktorską. Pozwolę sobie podać mu Pański adres. Cieszę się, że Pana myśl wędruje przez świat. N.b. w Berkeley miałem okazję podczas mego odczytu o polskiej estetyce współcz. i po nim (w dyskusji) dużo mówić o Pańskich ideach i podkreślach ich doniosłość nawet jeśli z niektórymi nie zgadzam się. Ukłony i serdeczne pozdrowienia

  n     n     n   Stefan Morawski

Rabka zdrój
Prof. dr.
Roman Ingarden
Słoneczna 16
Stasin
KRAKÓW
ul. Biskupia 14/m.15
Poland