/

Prośba z 18.06.1921

Warszawa, Złota 41 m. 4.
   n     18.VI.1921 r.

Do
   n     Kuratorjum Pomorskiego Okręgu
   n        n        n     Szkolnego
   n        n        n        n     w Toruniu!

 

Uprzejmie proszę o łaskawe możliwie szybkie zawiadomienie mię, czy sprawa przyznania mi kosztów przeniesienia z tytułu objęcia posady nauczyciela gimnazjum w Toruniu została już załatwioną i w jakim sensie. O ile to się jeszcze nie stało, prosiłbym uprzejmie o łaskawe zawiadomienie mię, w jakim terminie decyzja wspomnianej sprawy jest przewidywaną.
   n     Przepraszam bardzo, że ośmielam się nalegać na odpowiedź i proszę o przyspieszenie decyzji. Mając jednak rodzinę muszę pamiętać o obowiązkach względem niej i muszę już teraz wiedzieć jakie środki utrzymania będę mógł jej zabezpieczyć w przyszłym roku szkolnym. Nie mogę więc doprowadzić do tego, bym w ostatniej chwili był zmuszony – (w razie rozbicia się pertraktacji o posadę w Toruniu) szukać innej posady. Przyspieszenie końca pertraktacji jest dla mnie i z tego powodu ważne, że pragnąłbym po ciężkiej całorocznej pracy wyjechać na wypoczynek, w danej zaś sytuacji niepewności nie mogę tego uczynić. Wreszcie na ostatecznej decyzji zależy mi z jednej strony z uwagi na konieczność ostatecznego załatwienia sprawy mieszkania w Toruniu, z drugiej zaś strony ze względu na to, iż czując się związanym pertraktacjami z Kuratorem Okręgu Szkolnego Pomorskiego i przed dwoma tygodniami otrzymaną obietnicą, że sprawa może zostać pomyślnie załatwioną, byłem zmuszony odrzucić kilka w ostatnim czasie proponowanych mi posad.
   n     Z tych wszystkich względów upraszam Wielce Szanowne Kuratorjum o przyspieszenie decyzji i możliwie szybkie uwiadomienie mię o niej.
   n     Łączę wyrazy głębokiego poważania

Dr Roman Ingarden