/
EN

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

Dr Felix Kaufmann,
Wiedeń XIX
Döblinger Hauptstrasse

Wiedeń, 9. października 1934

 

  n         Pan
  n           n     Profesor Roman Ingarden,
  n           n       n         Lwów,
  n           n           n     Jabłonowskich 4

 

  n           n           n     Drogi Panie Ingarden,

  n           n           n     Bardzo Panu dziękuję za Pański miły list z 20. września i proszę Pana o wybaczenie, że odpisuję Panu dopiero dziś, ale przez ostatnie trzy tygodnie byłem tak przeciążony pracami różnego rodzaju, że nie mogłem się zabrać za pisanie.
  n           n           n     Naturalnie, szczególnie mnie zainteresowało to, co napisał mi Pan o towarzyskim spotkaniu z Husserlem i bardzo się cieszę, że ma się on dobrze, chociaż, co zrozumiałe, bardzo mnie zdziwiło, iż ma Pan wrażenie, że nie dojdzie już do nowych publikacji, zwłaszcza do systematycznego zestawienia głównych przemyśleń z ostatnich lat. Tym ważniejsze wydaje się zadanie, aby nie pozwolić na zaprzepaszczenie spuścizny, która jest zawarta w tych dosyć już dobrze opracowanych manuskryptach i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby mi się udało jakoś do tego przyczynić. Niestety nie mogę teraz dostarczyć żadnego szczegółowo zarysowanego planu, ponieważ posiadam za mało danych na temat zawartości manuskryptów i stopnia ich opracowania. I właśnie dlatego bardzo liczę na właściwe i dogłębne omówienie tego z Husserlem i Finkiem w dającej się przewidzieć przyszłości. Udało mi się dziś napisać (w tej sprawie) do Profesora Husserla.
  n           n           n     Największe trudności będą zapewne leżały w pozyskaniu środków finansowych, trudności, które w obliczu dzisiejszych stosunków w Ameryce, będą znacznie większe aniżeli przed około pięciu laty, których jednak nie uważam za nie do przezwyciężenia. Trudności z porozumieniem się z Niemeyerem w tym względzie uważam za niezbyt duże.
  n           n           n     Zgadzam się z Panem w pełni, że trzymanie na odległość niechcianych pomocników będzie szczególnie ważne, że jednak starzy uczniowie Husserla z Göttingen – myślę w szczególności o Geigerze – powinni zostać wciągnięci. Na wskroś najkorzystniejsze byłoby naturalnie, gdyby sam Husserl wziął na siebie najpotrzebniejsze poprawki, na podstawie dogłębnych referatów Finka i ewentualnie jego wcześniejszego asystenta – Landgrebego.
  n           n           n     Bardzo się cieszę na studium Pańskiej pracy „O literackim dziele sztuki”, które już dawno zamówiłem i którego spodziewam się w najbliższych dniach. Jak tylko je otrzymam, chętnie prześlę Panu uwagi na jego temat.
  n           n           n     Z bardzo szczególnym zainteresowaniem oczekuję też Pańskiej sympatycznie zapowiedzianej rozprawy o „formalnej budowie przedmiotów indywidualnych”, który to temat bezpośrednio wiąże się z moją bieżącą pracą nad „Metodologią nauk społecznych”. Aktualnie dogłębnie przerabiam ten manuskrypt, tak więc na druk będzie trzeba jeszcze kilka miesięcy poczekać.
  n           n           n     Proszę pozwolić, że jeszcze raz wyrażę moją szczerą radość z faktu, że mogłem Pana poznać w Pradze (co w zasadzie było dla mnie główną korzyścią [wyniesioną] z Kongresu) i proszę przyjąć najlepsze pozdrowienia od
  n           n           n       n           n           n      Panu szczerze oddanego Felixa Kaufmanna.

Moja żona również serdecznie pozdrawia.