/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

Prof. Roman Ingarden.
Kraków, Biskupia 14                                                                                 Kraków, 4 czerwca 1966 r
tel. 365-47

 

Polska Akademia Nauk
Wydział I. Sekretariat
             n                           w  W A R S Z A W I E

Przesyłam w załączeniu podanie o wyrażenie zgody przez I Wydział P.A.N. na mój wyjazd al do Dani do Kopenhagi celem wzięcia udziału w Entretiens Institut International de Philosophie /Paris VI-e, 173 Boulv. Sanit-Germain/ b/ do Paryża na zaproszenie prof. M. de Gandillac-a i dla pracy naukowej w bibliotekach paryskich celem wykończenia III tomu Sporu o istnienie świata /0 przyczynowości/. Proszę zarazem uprzejmie o wyrobienie mi paszportu i potrzebnych dokumentów podróży.
Załączam dokumentację paszportową tudzież a/ zaproszenie do Kopenhagi, b/ zaproszenie prof. de Gandillaca, c/ zaświadczenie ZAIKS-u o dewizach moich na podróż znajdujących się na moim koncie w ZAIKS, d/ zaświadczenie Narodowego Banku Polski zezwalającego na dysponowanie za granicą na podróż i pobyt zagranicą dolarami uzyskanymi z nagrody, którą otrzymałem w styczniu br.
Wszelkie koszty podróży i utrzymania zagranicą pokrycie z wyżej wymienionego zasobu dewiz, mogę również pokryć koszty paszportu / zniżkowego/ i kosztwiz. Mam zamiar jechać moim autem z synem moim inż.-arch. Januszem Ingardenem, zastępcą naczelnego architekta M. Krakowa który będzie prowadził wóz.
Zaświadczenie zapraszające mię do Francji /przez prof. de Gandillaca załączam w oryginale i w dwu odpisach, o których potwierdzenie uprzejmienproszę, gdyż będą mi potrzebne dla Konsulatu Francuskiego w Krakowie przy podaniu o wizę, proszę też uprzejmie o łaskawy zwrot tych odpisów.
Proszę uprzejmie o łaskawe zawiadomienie, ile fotografii jest jeszcze potrzebne. W tej chwili nie mam więcej odbitek lecz każę zrobić w najbliższym czasie.
     n   Ponieważ bardzo zależy mi na tym, bym mógł w Paryżu wykończyć wymienioną wyżej książkę, której wykończenie w Polsce z powodu braku nowej literatury i czasopism jest niestety niemożliwe, proszę uprzejmie Sekretariat Wydziału I PAN o przychylne załatwienie mego podania.

/prof. Dr Roman Ingarden, senior/

Post scriptum

Będą potrzebne wizy: a/ wjazdowa do Danii, b/ przejazdowa przez NRF, c/ przejazdowa przez Belgię, a/ wjazdowa do Francji. Wizę wjazdową do Francji załatwię w tutejszym Konsulacie francuskim. O formularze do Danii, NRF, Belgii uprzejmie proszę.