/
EN

List od Stanisława Wędkiewicza z 26.04.1949

Data powstania 26.04.1949
Powiązane miejsca Paryż
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_30
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES

CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS

 

Paryż, 23, rue Taitbout
  n       26.4.49.

 

Wielce Szanowny Panie Kolego,

 

    n   W sprawie poruszonych w liście Pana z dnia 14 b.m. postulatów donoszę, co nastepuje :
1. Proponuję odesłanie już pierwszej korekty rozprawy Księdza Michalskiego do Paryża. Mogą się jeszcze okazać pewne usterki stylistyczne, łatwiej dostrzegalne w drukowanym tekście. W każdym razie przeprowadzenie jednej z korekt jest moim obowiązkiem jako redaktora Archivum Neophilologicum.
2. Nie mam dotychczas żadnej odpowiedzi co do projektowanego przeze mnie procederu drukowania AN w osobnych zeszytach. Sądzę jednak, że ten projekt został milcząco aprobowany, wobec czego pożądanym byłoby możliwie rychłe zredagowanie ostateczne rozprawy Pana Kolegi. Druk zależeć będzie od funduszów Akademii i od sprawności drukarni.
  n   Łączę wyrazy wysokiego poważania i serdeczne uściski Wam.

Prof. St. Wędkiewicz

WPan Profesor R. Ingarden
Plac Biskupia 14
Kraków