/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.01.1954

Data powstania 12.01.1954
Powiązane miejsca Kraków, Zakopane
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Z A Ś W I A D C Z E N I E

    n       Zaświadczam, że Dr J. Gałecki oddał następną partię tłumaczenia Krytyki czystego rozumu w redakcji R. Ingardena a ze swymi adnotacjami, a mianowicie str. 131 do 260. W sumie więc oddał już pięć szóstych całości. Pozostałą jeszcze część od str. 161 do 290 opcowuje obecnie, gdyż tłumacz oddał mu tę część dopiero w dn.  10.I.54.r.
n       Zaświadczam zarazem, że zadanie swe wykonał Dr Gałecki z tą samą sumiennością i dokładnością, co partie poprzednie i że praca jego jest pożyteczna dla tłumacza wymienionego dzieła. Może więc otrzymać honorarium za doręczone już części.

 

   /prof.Dr Roman Ingarden/
Kierownik działu filozofii niemieckiej
nW Komitecie Redakcyjnym BKF

 

 

 

Prof Dr Roman Ingarden                                                 n                                   Kraków,12.I.1954 r.
Kierownik działu filozo-
fii niemieckiej w Komitecie
Redakcyjnym BKF.

 

Do Komitetu Redakcyjnego B.K.F.
n           n           n           n       w W A R S Z A W I E
    n           n           n           ul.Krakowskie Przedmieście 79

 

    n       Przesyłam w załączeniu zaświadczenie dotyczące pracy Dr J. Gałeckiego. /por. pismo moje z dn. 10.XII.53/. Dr Gałecki oddał w sumie 5/6 całego maszynopisu tłumaczenia Krytyki czystego rozumu Kanta i może otrzymać honorarium za część przez siebie doręczoną.
n       Przy tej sposobności zaznaczam, że jeżeli p. Dr Gałecki nie doręczył jeszcze ostatniej części opracowanego przez siebie maszynopisu tłumaczenia wymienionego dzieła, to jest to jedynie spowodowane okolicznością, iż nie mogłem mu na czas oddać partii tłumaczenia str. 161 do 290. Stapo się to z powodu niezbyt pomyślnego stanu mego zdrowia.
n       Donoszę zarazem, że w czasie od 16 do 31 stycznia br. będę miał urlop ze strony Uniwersytetu Warszawskiego /wniosłem niedawno odnośne podanie/ i zamierzam na ten czas wyjechać do Zakopanego dla odpoczynku. Bardzo by mi tedy zależało, by w tym czasie nie odbywało się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego, a odbyło się dopiero z początkiem lutego, o ile to oczywiście możliwe.

 

/prof. R.Ingarden/