/
EN

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 06.03.1968

4900 Western Ar.
Washington D.C.
20016
3. 68

Kochany Panie Profesorze,
  v       Wnioskuję, że obraził się Pan na mój list z zeszłego roku w kt. broniłam się przed – według mnie b. niesłusznymi i niesprawiedliwymi zarzutami. Jeśli tak, to proszę mi wybaczyć widocznie sprawioną przykrość. W gruncie rzeczy nie warto było się „bronić” bo zawsze każdy pozostaje przy swoich założeniach i porozumieć się niemożna. A to co ważne to ogólne nastawienie której u mnie jest zawsze pełne podziwu dla geniuszu Ingardena i wykładając fenomenologję nigdy nie pominę okazji aby studentów zachęcać do pracy nad Pana filozofją (właśnie teraz mojego asystenta kieruję do pracy doktorskiej z Pana estetyki!!!)
  v       Piszę zresztą w sprawie konkretnej. Mój kolega Dr. J. Kokelmans wydaje antologję prac w dziedzinie filozofji nauk fizycznych. Interesuje się on bardzo Pana pracą o przyczynowości kt. ewent. chciałby włączyć do tej antologji jako przedstawiającą przyczynek fenomenologji.
Zatem byłoby dobrze wiedzieć: I° czy jest już jakaś praca w tej dziedzinie przez Pana wydrukowana 2° Kiedy wyjdzie „das Kausal problem”?
Wydaje mi się że byłoby to b. b. ważne aby Pana praca się w tej antologji znalazła zatem gorąco proszę o możliwie natychmiastową odpowiedź.
  v       [Ja osobiście w związku z poglądami wyrażonymi w moim „Dem Wendepunkt der Phänomenologie entgegen” – kt. ma ogromny sukces, ciągle ktoś mi na ten temat pisze – organizuję tom studji o Husserlu mający na cel „interpretację integralną” jego myśli na podstawie całości twórczości, kt. szłaby głębiej niż dotychczas podane interpretacje, wykazała Husserla przyczynek do konstytucji w odróżnieniu od Merlau i Sartra oraz uchwyciła problematyką realizmu-idealizmu (transcendentalizmu) na świeżo, gruntownie, bez prekoncepcji, oraz na podstawie całości H. twórczości.] Gdyby Pan Profesor zechciał przyczynić się osobiście do tego dzieła Swoim przyczynkiem byłoby to b. cenne – (jeden z moich „współpracowników” pisze essej o interpretacjach Husserla: inny o Pana interpretacji itp. itp.)

  v       Jeszcze raz przepraszam jeśli dotknęłam!
  v       Wiele serdeczności dla Obojga Drogich Państwa od nas wszystkich

Teresa