/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

Data powstania 9.07.1951
Powiązane miejsca Zakopane
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

R. Ingarden                          v                            v                                  v    Zakopane,9.VII. 1951.
Redaktor Działu
Filozofii niemieckiej

 

Do
Sekretariatu Komitetu Biblioteki
Klasyków Filozofii

                                                                                     n   w W a r s z a w i e

 n            Obliczyłem objętość tekstów wybranych do tłumaczenia z dzieła p.t. „Opuscules et fragments inédits de Leibniz” par L. Couturat. Wynosi ona 28-29 arkuszy tekstów + ok. 2 arkusze indeksu rzeczowego połączonego ze słowniczkiem terminów. Są to prawie wyłącznie teksty łacińskie, trudne zarówno ze względów rzeczowych jak i językowych do tłumaczenia. Proponuję przeto honorarium po 750 zł od arkusza (= 40,000 znaków). Tłumaczka p. Dr Danuta Gierulanka adiunkt U.J. (Kraków, ul. Dietla 99 m.5) podejmuje się dostarczać po 4 arkusze kwartalnie począwszy od 1.X.1951 (tak iż pierwszy okres kończyłby się 31.XII.1951) całość zaś oddana byłaby ostatecznie  31.VIII.1953 r. Proponuję, żeby autorka otrzymywała honorarium miesięcznie, ratami począwszy od 1. X. 1951. Proszę uprzejmie o zawarcie umowy wedle powyższych propozycji z p. Dr Gierulanką, z którą cała sprawę ustnie załatwiłem.

 prof. R. Ingarden