/
EN

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964

Data powstania 20.05.1964
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_55
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                               n                                     Kraków, 20 maja 1964 r:

 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Naczelna Dyrekcja
         n               WARSZAWA

 

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze,

         n        przesyłam w załączeniu dalszy ciąg maszynopisu II tomu cz. I. niemieckiej redakcji Sporu o istnienie Świata, str. 236 do 322 i uprzejmie proszę o wysłanie tej przesyłki pod adresem Max Niemeyer Verlag, Pfrondorferstrasse 4. Tübingen, Deutsche Bundesrepublik NRF jako przesyłki poleconej. Koszta tej przesyłki proszę uprzejmie pokryć z mojego konta w PWN. Otrzymałem od nakładu Niemeyera potwierdzenie odbioru poprzedniej przesyłki. Przytej sposobności uprzejmie dziękuję WPanu Dyrektorowi za pomoc w wysłaniu maszynopisów do mego nakładcy niemieckiego
         n                          Łączę wyrazy prawdziwego poważania
         n                  n           i serdeczne pozdrowienia

 

         n                 n                 n                 n         /Roman Ingarden/