/
EN

List od Ireny Krońskiej z b.d (1)

  c      KOMITET REDAKCYJNY                                    c                 c        Warszawa, dnia
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII                    c             c                    ul. Miodowa 10
    c             c       przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14

 

Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

       c       list Pana Profesora otrzymałam w epoce grypowej – naprzód ja, potem Myzia. Mimo to odrazu starałam się dowiedzieć telefonicznie, co się dzieje z bibliografią. Ale wszystko co do tej pory osoby kompetentne mogły mi powiedzieć, to tyle, że rzecz jest jeszcze w załatwianiu, ale niedługo będzie załatwiona, i wtedy Oddział Krakowski, który jest przygotowany, otrzyma instrukcję.

       c       Na Husserla bardzo czekam. W związku ze Słownikiem przesyłam hasło o E. i P. Souriau, opracowane przez panią Wojnarową, z uprzejmą prośbą o łaskawe wypowiedzenie się na ich temat. Wydają mi się bardzo ubogie.

       c             c    Przesyłam wyrazy prawdziwego szacunku
    c             c       oraz serdeczne pozdrowienia

I Krońska
Irena Krońska

P.S. Jeszcze o jednego hasła przeczytanie bardzo proszę, mianowicie artykułu o Modus, napisanego przez M. Gepperta. Przepraszam za te prośby dodatkowe – ale bardzo by mi zależało.
    c             c             c             c             c             c       Serdeczne pozdrowienia
    c             c             c             c             c             c             c         IK