/

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

REDAKCJA PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO
Marszałkowska 25

 

Warszawa dn. 27. X. 1936

Szanowny i drogi Panie Kolego,

            Serdecznie dziękuję za książkę Schwarza, której wstępne części o „Vorziehen” przeczytałem z zainteresowaniem i korzyścią. Wdzięczny jestem Panu za zwrócenie na nią mej uwagi. Dalsze rozważania autora, dotyczące konkretnych zagadnień etyki, mniej mnie pociągnęły i nie skończyłem nawet tomu, podobnie zresztą jak wszyscy moi poprzednicy, który korzystali z tego samego egzemplarza, ostatnie bowiem arkusze nie zostały dotąd przecięte .Pozwalam sobie zwrócić uwagę , że egzemplarz jesz defektowny, posiada bowiem podwójny ark.ll-y zamiast 10-go. Odesłałem go i mam nadzieje, że jest już zpowrotem Instytucie. Proszę o łaskawe poinformowanie mię przy okazji, ile jestem winiem za porto.

            Przygotowujemy się do wydania w „Przeglądzie” księgi pamiątkowej Zjazdu. Mam nadzieję – jeśli nie zajdą niespodziewane okoliczności – że ukaże się ona jeszcze w roku 1936, jako IV zeszyt za ten rok.

            Na obiecany artykuł Pana Kolegi liczę w dalszym ciągu, tylko, gdy nie znalazł się w III zeszycie, gdzie dlań zarezerwowałem miejsce, to teraz mniej już będzie pośpiechu i przynaglań ze strony redakcji, właśnie ze względu na zeszyt zjazdowy, a także na zeszyt kartezjański, który – zresztą z pięknej inicjatywy Lwowa – chcę wydać w pierwszym półroczu 1937 roku. A w związku z tem: czy Pan nie miałby artykułu do tego zeszytu, -wszak méditations cartésiennes sa tematem godnym fenomenologa. Bardzo ucieszyłaby mię pozytywna odpowiedź. Czas byłby do marca.

Wyrazy szacunku i serdeczny uścisk dłoni

WTatarkiewicz