/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

prof. Roman Ingarden, sen.                                                   n                   Kraków, 22.V.1954 r.
Dział Filozofii niemieckiej

 

Do
  n Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii
                 n                       n      W WARSZAWIE, ul. Krakowskie Przedmieście 79

                 n      Przesyłam w załączeniu księgę V korekty Etyki Spinozy /szpalty: 251-279/. Sądzę, że nie muszę czytać korekty :Suplementu itd., zwłaszcza, że decyzja co do dołączenia tych dalszych części zapadła bez mego w tej sprawie udziału. Sądzę również, że nie muszę już czytać dalszych korekt tłumaczenia „Etyki”. Natomiast b. pragnąłbym zobaczyć korektę tłumaczenia Leibniza /p. Dąmbskiej/
                 n      Prof. Tatarkiewicz mówił mi, że najbliższe posiedzenie Komitetu Redakcyjnego ma być przesunięte aż na czerwiec i że podobno jest projekt, by posiedzenie odbyło się zaraz po 15 czerwca. Pragnę donieść, że termin ten mi odpowiada, proszę jednak uprzejmie o łaskawe zawiadomienie mię o ostatecznie ustalonym terminie.
                 n      Przepisuję na maszynie poprawki w tłumaczeniu „Krytyki czystego rozumu”, idzie mi to jednak niestety bardzo powoli, w każdym razie będę się starał, by przynajmniej znaczna część I tomu /tzn. do końca Analityki/ dostała dostarczona w terminie. Natomiast „Wstęp”nadeślę później, może on być paginowany osobno liczbami rzymskimi.

                 n      Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia