/
EN

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1953

KOMITET REDAKCYJNY               b                    Warszawa, dnia 4 kwietnia 1953 r.
Biblioteki Klasyków Filozofii
   b     przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym
   b     Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79

Ob.prof.dr Roman Ingarden

L.dz.136/BKF/53
   b             b             b             b             b             b        Kraków
   b             b             b             b             b             b       ul. Biskupia 14 m.15

 

   b     Szanowny Panie Profesorze,

   b     ponieważ najbliższe posiedzenie Komitetu,/które odbędzie się prawdopodobnie w ostatniej dekadzie kwietnia/ będzie poświęcone omówieniu zagadnień związanych z przekładami Arystotelesa, przesyłam w załączeniu jako materiał do dyskusji pierwszą partię przekładu Analityk, który dla Komitetu opracowuje prof.Marian Plezia.

   b     O dokładnej dacie posiedzenia zawiadomimy osobno.

   b             b             b     Łączę wyrazy szacunku

1 załącznik: maszynopis.          b             b             b             b      Irena Krońska
   b             b             b             b             b             b             b           I Krońska
   b             b             b             b             b             b             b            Sekretarz

P.S. Sporą partię Spinozy przejrzałam – Leszek Kołakowski dziś wraca i w najbliższym czasie przyjdzie, żeby zobaczyć uwagi i poprawki. Moje wrażenie na podstawie dotychczasowej lektury jest takie, że jest rzeczą b. pożądaną, może i niezbędną, żeby cały tekst w ten sposób przekontrolować. Aczkolwiek w czasie lektury utwierdzam się w przekonaniu, że robota jest dobra i XXX, to jednak w wielu wypadkach znacznie zyskuje przy wprowadzeniu pewnych zmian, niekiedy nawet stylistycznych. – Po konferencji z Kołakowskim napiszę jeszcze w tej sprawie obszerniej.
   b             b             b             b     Łączę serdeczne pozdrowienia
   b             b             b             b             b             b      IK

7.4.1953