/
EN

List od Ireny Krońskiej z 12.02.1955

KOMITET REDAKCYJNY         v                     v             v      Warszawa, dnia 12 lutego 1955 r.
Biblioteki Klasyków Filozofii
     v          przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym
     v             v             v             v             v             v  Ob.Prof.
     v             v             v             v             v             v               Roman Ingarden
     v      L.dz.68/BKF/55        v             v                  v             v               Kraków

     v             v             v      Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii odbędzie się w sobotę 19 lutego o godz. 10 min.15 w Państwowym Wydawnictwie Naukowym / Krakowskie Przedmieście 79/
     v             v             v      Porządek dzienny posiedzenia:
1/ Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia
2/ Dyskusja w sprawie kontynuowania prac nad bibliografią filozofii polskiej
3/ Dyskusja nad sposobami ulepszenia organizacji pracy w fazie redakcyjnej i produkcyjnej oraz skrócenia cyklu produkcyjnego książek Biblioteki Klasyków Filozofii
4/ Wolne wnioski
     v             v             v             v             v             v      Sekretarz Komitetu
     v             v             v             v             v             v                   I Krońska
     v             v             v             v             v             v      Irena Krońska