/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.11.1965

POLSKA AKADEMIA NAUK
Wydział I Nauk Społecznych
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki
     c                                                                  c                          c    Warszawa, dnia 27.XI.1965 r.

WI/030/2/65

Obywatel
Prof. dr Roman Ingarden

 

Szanowny Panie Profesorze!

    c           Sekretariat Wydziału I PAN pragnąłby przyszłe wybory nowych członków Wydziału przygotować możliwie starannie. Sądzimy, że należałoby przede wszystkim zorientować się wstępnie, jakie będę propozycje personalne Kolegów. Byłoby, jak sądzimy, pożyteczne wiedzieć nie tylko o propozycjach przygotowanych na najbliższe wybory, ale mieć możliwie pełny pogląd na to, kogo chcielibyśmy ewentualnie wybrać w ciągu pięciu lat, a więc przy okazji paru kolejnych posiedzeń wyborczych.
    c           Prosimy przeto o nadesłanie swych wstępnych propozycji personalnych, które moglibyśmy przedyskutować na jednym z najbliższych zebrań plenarnych Wydziału.

 Łączę wyrazy szacunku

 

Sekretar Wydziału I PAN
St Żółkiewski
/Prof. dr Stefan Żółkiewski/