/
EN

List od Henryka Markiewicza z 15.07.1963

Data powstania 15.07.1963
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_51
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

INSTYTUT BADAN LITERACKICH                              n                         Kraków, dnia 15.7 1963r.
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
REDAKCJA „PAMIĘTNIKA LITERACKIEGO”

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

bardzo dziękuję za artykuł W sprawie budowy dzieła literackiego. Przeznaczamy go do numeru najbliższego (w perspektywie redakcyjnej) tj. 1964/1. Oczywiście – nie znajduję w nim nic co mogłoby mię urazić, ale za delikatność Pana Profesora jestem serdecznie wdzięczny. Może spróbuję w niektórych punktach się bronić, gdybym coś takiego napisał, posłałbym tę rzecz Panu Profesorowi do wglądu i ewent. repliki, która by zakończyła dyskusją. Na razie jednak jestem pół przytomny i ogłupiały od codziennego uczestniczenia w egzaminach wstępnych.

 

Łączę życzenia przyjemnego odpoczynku i wyrazy głębokiego poważania
H. Markiewicz