/

List od Stefana Żółkiewskiego z 16.08.1965

Data powstania 16.08.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie osobiste

Prof. dr STEFAN ŻÓŁKIEWSKI                             n                                    Warszawa, dn. 16/VIII 1965r.

 

  n         Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Otrzymałem list Pański dopiero po powrocie do Wwy (16.VIII). Od dziś jestem już stale w PAN i zawsze służę Panu Profesorowi. Ponieważ 24 VIII zaczyna się Kongres Historii Nauki może wcześniej byłby swobodniejszy czas na rozmowę.
  n         Dziękuję za łaskawą pamięć i tak interesującą rozprawę.

  n               n               n               n         Łączę wyrazy głębokiego szacunku

  n               n               n               n               n               n         Żółkiewski