/
EN

Dowód z 21.06.1924

Data powstania 21.06.1924
Powiązane miejsca Toruń
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwetie organizacyjne
Dziedzina b.d

Do
    n     Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego

w Toruniu

przez Dyrekcję Państwowego Gimnazjum Klas. i Human.

w Toruniu

 

    n     W odpowiedzi na pismo Kuratorjum O. S. P. z dn. 26.V.1924 L. Dz. 6174/IV 24. przedkładam na wezwanie Kuratorjum dowód stwierdzający, iż w roku szkolnym 1918/19 uczyłem w „Szkole Lubelskiej” godzin 22 tygodniowo, nie licząc więc godzin udzielanych w innych szkołach średnich w Lublinie w r. szk. 1918/19 uczyłem o 8 godzin więcej tygodniowo niż tego wymaga §87 ustawy emerytalnej z dn. 11.XII.1923 r. (Dz. Ust. R.P. Nº poz. 46.)
    n     Proszę uprzejmie Kuratorjum o przesłanie wymienionego dowodu do Ministerstwa W. R. i O. P. celem dołączenia go do uprzednio wysłanego podania o zaliczenie mi pracy w szkołach prywatnych do wysługi emerytalnej.

W Toruniu 21.VI.1924.              n                     Dr Roman Ingarden

naucz. gimn. państw. w Toruniu