/
EN

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

University of Waterloo

Waterloo, Ontario, Kanada
Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii

21 marca, 1969

 

Profesor R. Ingarden
Biskupia 14 M. 15
Kraków, Polska

Drogi Profesorze Ingarden,

Mam nadzieję, że dokonał Pan już ostatecznych ustaleń związanych z wyjazdem na konferencję i nie mogę doczekać się niedługiego spotkania z Panem Profesorem. Konferencja wydaje się być bardzo obiecującą okazją dla naukowców zajmujących się Husserlem do wymiany poglądów na temat bieżących badań.

Niektórzy z nas uważają, że będzie ona wyjątkowym bodźcem dla zapewnienia ciągłości tejże wymiany. Chociaż wiele mniejszych grup zainteresowanych fenomenologią spotykało się dotąd od czasu do czasu, nigdy nie było okazji do spotkania na większą skalę naukowców z tej dziedziny z różnych krajów w celu wymiany wyników prac naukowych. Dlatego uważamy to spotkanie za odpowiednią okazję do ustanowienia tego, co nazwaliśmy:

„MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BADAWCZE HUSSERLA”.

Stowarzyszenie to skupiałoby naukowców zajmujących się głównie badaniami nad myślą Husserla – w mniejszym stopniu – także badaniami fenomenologicznymi związanymi z Husserlem. Mogłoby spotykać się ono co dwa lub trzy lata w celu wymiany wyników prac badawczych (o długości od 40 do 120 stron) i wydawania ich w formie Rocznika.

Biorąc pod uwagę powszechne zainteresowanie fenomenologią w ogóle, konieczne wydaje się utworzenie takiego centrum wymiany fundamentalnych osiągnięć badawczych. Jego międzynarodowy skład znacznie przyczyniłby się do przezwyciężenia ograniczeń regionalnych, które prowadzą np. do sytuacji, w której młodzi uczeni pracują w próżni i nie są świadomi istnienia podobnych badań w innych państwach, co uniemożliwia prawdziwy postęp w tej dziedzinie.

Bardzo chciałabym usłyszeć co Pan Profesor myśli o tej propozycji.

Czy byłby Pan skłonny zostać członkiem komitetu organizacyjnego ds. Inauguracji Stowarzyszenia?

Czy ma Pan jakieś uwagi na temat tego pomysłu?

Z góry dziękuję za odpowiedź w najbliższym dogodnym terminie.

Z nadzieją na owocną współpracę i poważaniem,

     oddana,

T. Tymieniecka

Anna-Teresa Tymieniecka
Profesor Filozofii

 

ATT: jl