/
EN

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

    n      Szanowny i drogi Panie Profesorze, Dziękuję za telegram o przyjęciu pracy Graffa oraz za Jego list skierowany do mnie jako do dziekana. Proszę wybaczyć pośpiech, zaiste miał Pan czas do 15 lipca formalnie, ale dla naszego zwyczaju Rada przyjmuje (przed działalnością komisji) recenzję do wiadomości.
    n      Nie dziwię się, że praca p. G. budzi refleksję krytyczną. Kołakowski miał ich sporo, naogół podobnych do tego co sam napisałem. Graff z wielką obawą oczekuje właśnie Pana uwag, bowiem w jego mniemaniu chciał on sobie przyswoić z fenomenologii to co wydało mu się najlepsze. Ja mam wątpliwości czy ów „mariaż” socjol.-fenom.- też X informacyjny da się utrzymać. Ale pomysłowość chyba bezsporna.

 

W Berlinie dużo było pytań o Pana. Napisano tam pracę doktorską o Panu. Doktorant b. inteligentny.

Oczekuję Pana artykułu do St. Est. nr. 6. – na pazdz./listop. b.r. Porębski mówił mi, że referat Pański był b. ciekawy. On też napisze i ja też. Będzie trójgłos o tych samych sprawach.

Ukłony i najlepsze pozdrowienia

SMorawski
St. Morawski
W-a, al. Waszyngtona
20/m.21

 

 

Prof. dr.
ROMAN INGARDEN
RABKA
woj. krakow
ul. SŁONECZNA 38