/

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

Data powstania 6.08.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina wykłady

rof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14               n                           n                           Kraków, 6 sierpnia 1965 r.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

         n            przesyłam w załączeniu odbitkę artykułu-odczytu wygłoszonego niegdyś we Fryburgu Szw. na zjeździe organizowanym przez Academie Internationale de Philosophie des Sciences w Brukseli, de facto przez Gonsetha i Bernaysa. Były niegdyś kłopoty z wydaniem mi paszportu na ten zjazd przypuszczano bowiem, że odczyt mój jest ze socjologii, jako że w tytule jest słowo „Konstitution”.
  n            Powiedziano mi niegdyś w PAN, że Pan Profesor wraca koło 6 sierpnia do Warszawy. W związku z tym zwracam się do Pana Profesora zbuprzejmym zapytaniem, kiedy mógłby mię Pan Profesor przyjąć w Sekretariacie I Wydziału /jeżeli to możliwe w niedługim czasie, albowiem mam jedną dla mnie ważną sprawę do omówienia.
  n                    n            Łączę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku

         n                    n                    n                    n                    /prof. Roman Ingarden/

Notabene: ukazał się tom II Cz. 1 Sporu o istnienie świata w mojej redakcji niemieckiej. Cz. 2 tomu II ukaże się za parę tygodni, i da ostatnie korekty.