/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.04.1965

Data powstania 22.04.1965
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Prof, Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                                    n                                        Kraków, 22 kwietnia 1965

 

Do
    n Sekretariatu I Wydziału Polskiej Akademii Nauk
    n     n     n     n     n     n WARSZAWIE

    n     Nakładca mój Max Niemeyer, Tübingen, doniósł mi, że zamierza opublikować listy EdmundaHusserla do mnie w osobnym tomie. Odpisy tych listów /których oryginały niegdyś ofiarowałem Bib,liotece Akademii Umiejętności w Krakowie, a które teraz wchodzą w skład Biblioteki P.A.N. w Krakowie/ znajdują się już u Niemeyera w Tübingen. Ostatnio jednak pisano do mnie z nakładu Niemeyera, że do wydania chcieliby mieć także fotokopie. O te zrobienie tych fotokopii zwrócę się w najbliższych dniach do Biblioteki P.A.N. w Krakowie. Natomiast zwracam się do Sekretariatu Naukowego P.A.N. w Warszawie, czy byłoby możliwe przesłanie tych fotokopii za pośrednictwem Sekretariatu lub Biura Współpracy Naukowej z Zagranicą. Będę wdzięczny za łaskawą informację w tej sprawie, wówczas prześlę fotokopie. Dla informacji dodam, że jest około 80 listów z lat 1918 do 1938.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania

/prof. Roman Ingarden/