/
EN

List od Hanny Malewskiej z b.d.

   n ZNAK
MIESIECZNIK
   n      n      n REDAKCJA KRAKÓW, UL. SIENNA 5 TELEFON 256-84
   n      n      n ADMINISTRACJA KRAKÓW, UL. WIŚLNA 12 TELEFON 243-72 KONTO PKO 4-14-831

 

   n   Redakcja miesięcznika „Znak” postanowiła zorganizować spotkanie dyskusyjne poświęcone filozoficznej problematyce wartości.
   n   Coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę z faktu, że problematyka ta stanowi podstawę dla szeregu dociekań teoretycznych, poza tym spotykamy się z nią stale ” na codzień”, przy próbach ustosunkowania się do różnych zagadnień, którymi zajmujemy się w naszej działalności publicystycznej. To też celem spotkania ma być próba możliwie wielostronnego naświetlenia problemów wchodzących w zakres szeroko rozumianej aksjologii, przy czym, obok rozważań poświęconych jej wprost, chętnie byłyby widziane wypowiedzi dotyczące jej związku z podstawami etyki, estetyki oraz z innymi dziedzinami wiedzy i praktycznej działalności człowieka, odwołującymi się do wartości i ocen.Zdajemy sobie sprawę, że wyjaśnieni wszystkich,czy choćby niektórych z pośród wchodzących tu w grę spraw, nie będzie możliwe w ramach jedenj sesji.Niemniej żywimy nadzieję, że już samo rozgraniczenie i sprecyzowanie zagadnień oraz uświadomienie sobie istniejących trudności teoretycznych, pomoże w dalszym poszukiwaniu dróg ich rozwiązań, przyczyniając się do jakiegoś postępu prac w te dziedzinie.
   n   Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby Szanowny Pan Profesor zechciał przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się wynikami prac i przemyśleń dotyczących problematyki wartości.Ramy tu podane nie są oczywiście ściśle obowiązujące i będziemy bardzo radzi mogąc wysłuchać każdej wypowiedzi, wiążącej się z naczelnym tematem sesji. Materiały na niej przedstawione mamy zamiar opublikować w specjalnym numerze „Znaku”, poświęconym filozofii wartości.
   n   Uprzejmie zapytujemy, czy odpowiadałby Panu Profesorowi termin około połowy czerwca br.

[podpis]

Redaktor Naczelny
miesięcznika „Znak”

Władysław Stróżewski-/Hanna Malewska