/
EN

List od Stefana Szumana z bd-4

n                                    Drogi Panie Kolego!

  n            Serdecznie dziękuję za list i przysyłam Panu:
–     Geneza pojęcia przyczynowości – która w rezultacie wypadła może niezupełnie szczęśliwie, t.k. za bardzo skrót i myśl zasadnicza jakoś nie wydobyta jasno; dużo musiałem odłożyć do pracy głównej o pytaniach.
–     Wstęp zasadniczy… – to jest pisane, tak jak mi szło pod pióro. Jest w tem może dużo twierdzeń Piszę od czasu do czasu w ten sposób, gdy chodzi mi o wypowiedzenie różnych myśli i pomysłów, aby je w ogóle z siebie wydobyć. Pisałem to na wakacjach w roku zeszłym, gdy Pana prac jeszcze nie znałem. Mego Typologja negatywnych typów estetycznych może Pana zainteresuje. Pozatem to co pisze o sferze i o żywiole estetycznym wykazuje konwergencję z tem co Pan mówi o odrębnej rzeczywistości dzieła sztuki, tylko że Pan to napisał w sposób solidny, a ja pewnemi przenośniami. Ale jestem zdania, że język jakim jest pisany ten powyższy szkic ma swoje walory nawet naukowe, mimo że naukowo tak pisać nie można.
–     Drzwi uchylone – zainteresuję może Pana wstępem, który też jest pewną teorją przeżyć estetycznych. Pozatem osobiście wierze w istotna wartość tych wierszy. Krytyki były i bardzo dodatnie i bardzo ujemne. Nawet jeżeli się wiersze nie spodobają Panu, to bedzie to pewien materjał do analizy.

Mam wielką ochote wybrać się do Wilna, mimo że Pan mi nie odpowiada. Miło byłoby spotkać Pana.

    n                                                                    Serdeczne wyrazy łączy

n                                                                        Stefan Szuman